Sourcing i Kina: Fra sparerunde til strategisk aktiv

SinoScan har gennem mere end femten år været beskæftiget med leverandørudvikling og ledelse af sourcing- og produktionsaktiviteter i Kina på vegne af vestlige virksomheder og deres kinesiske datterselskaber. I løbet af denne periode har vi været vidne til store omvæltninger blandt mange af vore kunders daglige behov og de strategiske omstændigheder, der har forårsaget dem.

Mange vestlige virksomheder har siden påbegyndelsen af Kinas økonomiske reformer været opmærksomme på riget i midten som en mulig kilde til konkurrencedygtigt produktionsinput. Det var dog ikke altid at besparelserne på arbejdskraft nåede hele vejen ned til bundlinjen; i et land, der stadigvæk var i færd med at genopbygge infrastruktur, love, og ledelseskultur, var omkostningerne ved at holde styr på leverandører, svingende kvalitet og voksende leveringstider på tværs af sprogbarrierer og kulturelle misforståelser tit så høje, at grundene til overhovedet at have taget springet til Kina ikke længere syntes tilstede. Dette til trods, er Kina dog blevet en uundværlig kilde til konkurrencedygtigt produktionsinput, for de mange virksomheder der er lykkedes der.

0
Antal kinesiske firmaer på listen over Fortune Global 500-firmaer i 2016

Strategiske Forandringer

 

I de senere år, er overvejelserne vedrørerende behovet for en tilstedeværelse i Kina imidlertid blevet stadigt mere markedsdrevne, snarere end omkostningsdrevne. Stagnerede hjemmemarkeder, geografiske forskydninger af industriklynger og Kinas vedvarende økonomiske vækst betyder at en lang række vestlige virksomheder i dag står overfor udfordringer af en ganske anden art: I takt med at kinesiske rivaler udvikler deres kompetencer og gradvist erobrer og konsoliderer markedsandele, begynder de i højere grad at ligne seriøse konkurrenter til vestlige firmaer - i Kina og andetsteds.

I lang tid, har markedsfilosofien for mange vestlige virksomheder på det kinesiske marked været at fokusere primært eller udelukkende på high-end segmentet. Efterhånden er der dog flere analytikere der vurderer at langsigtet succes i såvel Kina og andre hurtigtvækstende lande som på de vestlige hjemmemarkeder vil kræve en tilstedeværelse i mid-end segmenterne globalt.

Om SinoScan

3700+
varenumre leveret årligt

98%
kvalitetsgodkendelse

Nye Konkurrenter

 

Et studie fra 2010 af kinesiske erhvervelser i den tyske maskin- og udstyrsindustri, fastslog at en del af de erhvervede tyske firmaer var endt som leverandører til en stadigt mere eksklusiv kundekreds og havde set kinesisk ejerskab, ikke bare som en mulighed for øgede finansielle ressourcer, men også som en vej tilbage til en bredere kundekreds - og så endda i verdens hurtigst voksende økonomi.

For de firmaer, der måtte ønske sig andre veje ind på det kinesiske mid-end marked end at lade sig opkøbe af en kinesisk aktør, må et vigtigt spørgsmål være, hvordan man holder fast i sin kernekompetence og samtidig forbedrer konkurrencedygtigheden og opmærksomheden på det kinesiske markeds preferencer. Distributionskanaler, pålidelige markedsdata og velunderrettet læsning af sådanne data er selvsagt en afgørende del af svaret.

En anden del af svaret, der måske ikke altid bruges samme energi på i denne sammenhæng, er muligheden for flytning og/eller ekspansion af sourcing- og produktionsaktiviteter i Kina. Grundene til dette er rigelige: De potentielle omkostninger, mængden af tid påkrævet for at nå frem til egentlig, pålidelig fremstillingsvirksomhed, de mange historier om tab af intellektuel ejendomsret til samvittighedsløse ansatte, leverandører eller konkurrenter samt de potentielt ødelæggende konsekvenser af at benytte sig af leverandører i et land, hvor rapporter om tvangs- og børnearbejde stadig dukker op.

Som antydet ovenfor, kan der dog være visse omkostninger ved ikke at integrere markeds-, produktions- og forsyningsovervejelser i ledelsens og bestyrelsens drøftelser af strategi på det kinesiske marked.

SINOSCAN MEDARBEJDERE - KLIK FOR AT SE OVERSIGT

 • Jens, Ingeniør, SinoScan Danmark
  Jens, Ingeniør, SinoScan Danmark
 • Jane, Chef for Kvalitets- og Dokumentationsafdelingen, SinoScan Kina
  Jane, Chef for Kvalitets- og Dokumentationsafdelingen, SinoScan Kina
 • Mai-Brith, Logistik, SinoScan Danmark
  Mai-Brith, Logistik, SinoScan Danmark
 • Detlev, Ingeniør, SinoScan Tyskland
  Detlev, Ingeniør, SinoScan Tyskland
 • Gu Hao, Produktchef, SinoScan Kina
  Gu Hao, Produktchef, SinoScan Kina
 • Flemming, CFO, SinoScan Group
  Flemming, CFO, SinoScan Group
 • Nick, Ingeniør og Peter, Adm. Direktør, SinoScan England
  Nick, Ingeniør og Peter, Adm. Direktør, SinoScan England

Gradvis Tilvænning

 

Det overses til tider, at mens svaret på diskussionen om hvorvidt man vil etablere egen produktion i Kina i sagens natur er enten-eller, er den egentlige eksekvering og den medfølgende påtagelse af omkostninger og risici gradvis.

Ved et nyligt møde med en kunde, der har sourcet komponenter fra Kina til sine euopæiske produktionsfaciliteter i en årrække, blev udfordringen ved at udvide antallet af kundesegmenter i Kina drøftet. Det viste sig at dette firma havde en række produkter, der ikke længere var i produktion, men som med visse modifikationer blev vurderet kunne være have et potentiale på en række kinesiske mid-end markeder. Da størstedelen af disse produkters underkomponenter ikke påkrævede re-design, var det muligt relativt hurtigt at påbegynde arbejde med budsafgivelse og prøveemneproduktion. En række andre kunder, der tidligere udelukkende sourcede underdele og halvfabrikata til Europa og Nordamerika får idag færdiglavet og lagerført en række produkter i Kina af SinoScan og leveret direkte til slutbrugere.

For indeværende, vil mange virksomheder med få ressourcer, gennem vestlige sourcing-operatører, kunne gøre sig klogere på fordele og ulemper ved egenfremstilling i Kina til det kinesiske marked. Sourcingfirmaer udgør i kraft af deres forståelse for udfordringerne for vestlige standarder i et kineisk produktionsmiljø, en god samarbejdspartner i udforskningen af hvorvidt egenfremstilling i Kina kan bidrage til ens kinesiske markedsstrategi - vel at mærke uden at man tvinges til at påtage sig for hurtige risici og investeringer forbundet med at etablere egne faciliteter før man har opnået en klarere fornemmelse af potentialet. Hvor det skønnes formålstjenstligt ift. beskyttelsen af ens intellektuelle ejendomsret (IP) kan underkomponenter sources fra forskellige leverandører og færdigmonteres/-produceres på en sikret facilitet.

0
Anslåede antal kinesiske husstande i middel- og overklassen i 2020 (Kilde: Boston Consulting Group)

Tid til Handling?

 

Som indikeret ovenfor, vil firmaer der fokuserer på IP-beskyttelse, deres gængse produktfilosofi og fokus på det højt besungne kinesiske high-end segment muligvis befinde sig i en ubæredygtig situation lidt længere nede ad banen.

Grundbestanddelene i deres produkter kan imidlertid styrkes af den rette forsynings- og produktionsstrategi og dermed blive afgørende komponenter i en langsigtet kinesisk markedsstrategi. Hvor længe muligheden for at bringe disse bestanddele i spil er til stede er naturligvis et andet spørgsmål.

Nysgerrig?

Nysgerrig?

Læg dit navn og mail, så sender vi dig vores månedlige nyhedsbrev med case studies og artikler om teknik og fremstilling.
Udfordringer?

Udfordringer?

Klik her for at udfylde vores kontaktformular, så kontakter en af vores teknikere dig inden for 3 arbejdsdage.

×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×