Adfærdskodeks

SinoScans erklærede mål er at fungere som en langsigtet partner for både kunder og leverandører. Vi går seriøst til det vi gør, og kæmper altid for at sikre kunden det optimale udbytte af samarbejdet. Vi er dedikeret til vort forretningsområde og sikrer løbende, at vi har den nødvendige organisation og det rette kompetencesæt til at varetage vor forretning på effektiv vis. Vi arbejder til stadighed på kreativt og innovativt at udvikle vor forretningsmodel i overensstemmelse med omgivelserne, udfordringerne og mulighederne.

Bro mellem Vesten og Kina

SinoScan spænder over to meget forskellige forretningskulturer i hhv. Kina og en række vestlige lande. Eftersom vort mål er at skabe langsigtet og bæredygtige samarbejder, er det en vigtig udfordring og samtidig et ansvar for SinoScan at håndtere disse forskelle på professionel vis. Som en del af vor hensigt om at skabe en finansielt frugtbar og vedvarende forretning, tager vi også hensyn til de bredere økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af vort virke – vi gør dette for at styrke vor forretning og for at varetage den med god samvittighed.

Omdømme

SinoScans stiler efter at fastholde et første-klasses omdømme blandt kunder, leverandører og ansatte. Vort mål er at være vore kunders første valg, vore leverandører prioritet og vore ansattes værdsatte arbejdsgiver. Dette lader sig gøre når vi arbejder professionelt og fastholder en høj forretningsetik og en samvittighedsfuld tilgang til sociale og miljømæssige områder.

Eftersom SinoScan primært gør brug af underleverandører til fremstilling, og eftersom SinoScan er stærkt repreæsenteret i Kina, er det vort ansvar at sikre at produktionsmiljøer på vore leverandørers fabrikker lever op til vore kunders rimelige forventninger. SinoScans retningslinjer er formuleret med udgangspunkt i kundekrav og internationale konventioner vedrørende arbejdsmiljø og ekstern miljøbeskyttelse. Retningslinjerne er udarbejdet så klare og brugbare som muligt for at sikre, at SinoScans ansatte med relativt lethed kan sikre sig at de følges korrekt.

Respekt for vore Ansatte

SinoScans ledelsesfilosofi bygger på humanistiske principper. Vi stoler på folk og tror på at alle har et ønske om at gøre sit bedste. Vi respekterer den enkeltes rettigheder, og tager skarpt afstand for enhver form for diskrimination. Vi opfordrer vore ansatte til at tale frit om ethvert emne, så længe det ikke krænker andre. Vi byder alle foreslag velkomne, der kan bidrage til at gøre SinoScan til en bedre arbejdsplads, og vi er altid åbne for at gå i dialog med vore ansatte – enkeltvist eller forsamlet. Vi opfordrer også vore leverandører til at vise den samme form for åbenhed til deres ansatte.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×