Til vore Ansatte

Vi er glade for at have dig i firmaet. Vi har ansat dig, fordi vi tror på at du kan yde et positivt bidrag til SinoScan. Det er samtidig vort mål, at du også nyder godt af vort samarbejde. Vi håber at du her får mulighed for at udvikle din viden, kompetencer og andre færdigheder, du kan høste gavn af fremadrettet.

Personlig Udvikling

SinoScan vil støtte dig i din personlige udvikling så godt vi kan, og vil betale for relevant uddannelse og træning. Vi tror på, det er en god investering for SinoScan, og det er er vort mål at give vore ansatte udfordringer, der tillader dem at gøre brug af nye færdigheder inden for SinoScan. Vi forventer at du gør brug af dine særlige ekspertise inden for SinoScan som situationen måtte kræve det.

Det er SinoScans mål, at det skal være interessant for dig at gå på arbejde hver dag, men vi forventer også, at du bidrager til at gøre SinoScan til en bedre arbejdsplads for dig selv og dine kolleger.

Frihed til at Skabe

SinoScan er ikke en arbejdsgiver, der fører streng kontrol med dine aktiviteter og dit arbejde – vi giver dig så meget frihed som dit arbejde tillader: Nå du er ny i firmaet eller har mindre viden inden for dit arbejdsområde, har du naturligvis brug for en højere grad af støtte. Efterhånden som du vokser i dit job, vil du imidlertid få større frihed til at varetage dit område på egen vis, til at finde kreative løsninger, der skaber forbedringer inden for dit arbejdsområde – og til i videst mulig udstrækning selv at organisere dit arbejde. Til gengæld for denne tillid forventer SinoScan til gengæld at du tager ansvar. Vi forventer at du gør dit bedste, og gør hvad der kræves for at gøre arbejdet færdigt professionelt og kvalitetsbevidst. Andre ansatte i SinoScans organisation er afhængige af dit arbejde, og det er vor forhåbning at de vil se dig som en god kollega, de kan stole på. Som ansat hos SinoScan bliver du belønnet for din evne til at arbejde på grundlag af denne blanding af frihed og ansvar.

Personlig Adfærd

SinoScan forventer at du møder de folk, du kommer i kontakt med i løbet af dit arbejde, fordomsfrit og at du ikke lader personlige følelser komme i mellem dig selv og de gode løsninger i arbejdet. Vi tolererer ingen diskrimination på baggrund af race, sex, religion eller oprindelse og lægger vægt på lige muligheder for alle.

Vi forventer at altid optræder som en troværdig, positiv og professionel repræsentant for SinoScan, når du møder folk der har en interesse i SinoScan – især overfor kunder og leverandører. Vi tillader ikke udveksling af gaver eller tjenester med eksterne folk eller organisationer medmindre det udtrykkeligt aftalt med den administrerende direktør i firmaet du er ansat i.

SinoScan tror på værdien af åben kommunikation og vi opfordrer dig til at give frit og åbent udtryk for dine holdninger på egen hånd eller som del af en gruppe. Uanset hvad forventes du at argumentere på en rimelig og fair måde.

Feedback

SinoScan ønsker at give sine ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. Hvis du føler at SinoScan ikke lever op til dette ønske, er du forpligtet til at gør os opmærksomme på det. Vi forventer også at du orienterer os om dårligt atbejdsmiljø, hvis du oplever dette hos vore leverandører. Der kan rettes henvendelse enten til leverandøren eller til din leder internt i SinoScans organisation. Herudover vedligeholder SinoScan en liste over fokusområder for hver enkelt leverandør, som du er forpligtet til at gøre dig selv bekendt med.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×