Vort Løfte til vore Kunder

I SinoScan vil I møde en seriøs og samarbejdsvillig leverandør. Det er vores klare mål er være de bedste inden for vort forretningsområde og at skabe værdi og besparelser, der hjælper jer at forblive konkurrencedygtige på jeres område. Vi stræber efter sikre, at vore kunder tænker på SinoScan som det indlysende valg som leverandør at høj-kvalitets komponenter og produkter til rimelige priser.

Langsigtet Samarbejde

SinoScans fokusområde er bæredygtig forretning. Det betyder, at vi er seriøse i alle aspekter af vor forretning og at vi stræber efter langsigtede løsninger og samarbejder. Vi bruger de ressourcer, der er påkrævet til at gøre samarbejdet til en succes og til at sikre at vi kan yde jer et højt service-niveau i løbet af alle stadier af vort samarbejde. Vi forventer naturligvis også at I går ind i vort forretningsrelation med en seriøs indstílling og ønsket om at etablere et langsigtet samarbejde.

Vi indgår ikke i samarbejder eller aftaler med jer eller andre kunder, der kan kompromittere vort firmas forretningsmæssige sikkerhed. Denne indstilling hjælper os til at realisere vor hensigt om at være jeres langsigtede partner.

Åben Kommunikation

Vort ønske er at kommunikere åbent med jer. Vi forventer at vi kan dele gode og dårlige erfaringer med hinanden for herigennem at øge vort samarbejdes modstandsdygtighed og styrke til at løse de problemer vi måtte møde. Vi er villige til åbent at forklare, hvordan vi varetager vor forretning. I er velkomne til at auditere vore procedurer og til at besøge vore leverandører. Vi forventer dog at I vil respektere vor forretning, og vi forventer at I ikke påvirker de gode samarbejder, vi har med vore leverandører eller kommunikerer direkte med dem. Vi tager gerne imod jeres forslag til forbedringer af vore forretningsgange, men vi håber at I respekterer, at vi ikke er i stand til at implementere et system, der kan imødekomme alle vore kunders krav.

SinoScan er et frit og uafhængigt selskab, der ikke indgår aftaler med noget andet firma vedrørende koordineret prisfastlæggelse eller andre uacceptable forretningsmetoder. Vi yder ikke økonomiske bidrag til nogen politiske eller religiøse organisationer.

Ved at handle med SinoScan sikrer I jer at jeres produkter er fremstillet under rimelige og anstændige miljømæssige forhold. SinoScan bruger forretningsmæssig indflydelse til at gennemtvinge forbedringer, hvor det er påkrævet. I kan være fuldstændig sikre på at SinoScan ikke er involveret med noget firma, der gør brug af tvungen arbejdskraft eller børnearbejde.

På samme vis forventer vi at komponenter og produkter leveret af SinoScan til jer, ikke bruges i nogen illegale eller moralsk anstødelige sammenhænge, eller bringer os i en situation, hvor tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×