Samarbejdet med vore Leverandører

Vi har valgt at samarbejde med jer fordi vi tror I er en stærk leverandør indenfor jeres felt, der passer til SinoScans forretningsmodel. Det er vigtigt at I tror konkurrence- og bæredygtig forretning. Vi tror på at I vil høste fordel af samarbejdet. Vi har nære relationer med vore kunder, hvilket føre til en høj succes-rate på projekter. Vi har et skarpt fokus på produktkvalitet, hvilket reducerer jeres omkostninger og sikrer jeres forretning på længere sigt. Det er vores mål at etablere et stabilt forhold med jer, og vi håber på, at I vil være villige til løbende at forbedre vore samarbejde. Hvis vi får et godt indtryk at jeres seriøsitet, er vi villige til at påbegynde et samarbejde med jer, selv om I ikke er i stand til at honorere vore krav ved den indledende evaluering. Dette kræver dog at vi kan indgå en aftale omkring nødvendige forbedringer og en tidsplan for deres implementeringen af disse.

Forbedring af Konkurrencedygtighed

I er selvfølgelig klar over at I er nødt til at gøre jeres yderste for sikre jeres konkurrencedygtighed på pris, kvalitet og levering. SinoScan holder nøje øje med disse parametre, og holde regelmæssige møder med jer for at diskutere løbende forbedringer og for at drøfte planer for udviklingen i vort samarbejde fremadrettet. Det er SinoScans strategi at forbedre konkurrencedygtigheden i eksisterende samarbejder snarere end at
skifte til en ny leverandør ved første mulighed. Vi forventer at I tager jeres del af ansvaret i vort samarbejde. Det er nå begge parter er dedikeret til at opnå succes at vi kan blive succesfulde sammen. Dette betyder at vi kræver en ekstraordinær indsats, når dette er påkrævet for at nå et godt resultat.

Arbejdsmiljø

SinoScan efterlever høje etiske og moralske standarder i vore aktiviteter og vi forventer at vore leverandører matcher dem. Det er særlig magtpåliggeende for os at være leverandører sikrer gode arbejdsforhold for deres ansatte. Vi tolererer ingen for tvangs- eller børnearbejde. Arbejderes ansættelseskontrakter skal være i overensstemmelse med alle relevante kinesiske regulativer og urimelige nædskæringer i løn eller anden kompensation er uacceptabelt.

Vi forventer at I sikrer et godt og sikker arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Det påkræves at I sikrer, at alle arbejdsgange er sikre for jeres ansatte, og at I altid stræber efter at reducere risici for både kort- og langsigtede skader. Vi tror på at det er mulig at kombinere sikkerhed med effektivitet. Det er jeres ansvar at skabe et arbejdsmiljø for jeres ansatte, hvor de føler sig stolet på og værdsat og hvor ingen diskrimineres på grund af race, sex, religion, politisk observans, etnicitet eller sociale baggrund. Det er vigtigt at I respekterer jeres ansattes ret til privatliv. Dette betyder bl.a. at udlevering, offentliggørelse og anden omgang med private oplysninger der kompromittere den enkelte privatliv forbydes; ligeledes accepteres skjult og uafbrudt overvågning af operatører ikke.

Vi forventer at I følger kinesiske traditioner for stærk social ansvarlighed over for ansatte og at I accepterer deres ret til at forhandle løn og arbejdsforhold individuelt eller på gruppebasis. Vi kræver at I gør så lidt skade på det eksterne miljø som muligt. Det er påkrævet at I begrænser forurening at vand, luft og jord så meget som muligt og i hvert fald lever op til relevante kinesiske regulativer på området. Vi mener at de kinesiske miljø-relaterede love og forordninger er rimelige og fornuftige, med at de til tider ikke følges af kinesiske firmaer. For jeres egen skyld og for samfundet som helhed bør I altid efterstræbe at reducere energiforbruget gennem forbedring af udstyr, arbejdsgange, bygninger og praksis. SinoScan har systemer på plads til brug ved opfølgning på det miljømæssige område. Vi forventer ikke at alle vore leverandører er i stand til at leve op til alle disse standarder inden for kort tid. Det afgørende er at der forestås løbende arbejde og forbedringer der evalueres på opfølgende møder og superviseres løbende af SinoScans ansatte. Vi beder jer om at samarbejde med dem på dette område. De har fået retningslinjer om at sikre og følge fokus på dette til stadighed vigtigere område.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×