Kvalitetsstyring

SinoScan forestår sit arbejde i overensstemmelse med et omfattende ISO9001:2008-certificeret kvalitetsstyringssystem (QMS) – dette system er blevet formuleret, implementeret og løbende justeret over mere end 15 års tilstedeværelse i Kina. Systemet dækker i dag alle arbejdsgange inden for vores design, sourcing og produktion.

Som mange har erfaret gennem årene, kræver sourcing af varer og ydelser i Kina tilstedeværelsen og eksekveringen af gennemtænkte procedurer i både vestlige og kinesiske organisationer. Af denne grund er uddannelse og udvikling af kvalitetsstyring en vigtig del af SinoScans tilgang til både ansatte og leverandører.

En vigtig del af vort kvalitetsstyringssystem er de arbejdsgange, der er skabt for at sikre kravsoverholdelse af alle leverancer inden de forlader Kina. Disse arbejdsgange regulerer bl.a. indkøb af produktions- og måleværktøjer, produktion af prøveemner, inspektion og dokumentation ved samlebånd og af færdige emner, fejlhåndtering, produktionsdesign, leverandørstyring og -udvikling, kommercielle vilkår, QC træning samt intern og ekstern performance-supervision.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×