SinoScans Faggrupper

Ingeniører og Teknikere

SinoScans ingeniører og teknikere kommer fra europæiske, kinesiske, og amerikanske baggrunde.

Vore europæiske og amerikanske ingeniører arbejder ud fra SinoScans datterselskaber i deres respektive hjemlande, hvor de forestår overordnet projektstyring og kundekontakt.

Vore kinesiske ingeniører er specialiseret inden for specifikke materiale- og produktionstekniske områder (f.eks. rustfrit stål, montageprojekter eller plastik og gummi) og forestår identificering af egenede leverandører, samt produktionsforberedelse, implementering og daglig supervision.

Den daglige kontakt mellem vore vestlige og kinesiske ingeniører sikrer en rettidig udveksling af relevant information, forslag og feedback og udgør for så vidt rygraden i SinoScans kerneforretning.

Kvalitetskontrol og -laboratorium

SinoScans QC-ansatte i Kina er alle specialiseret inden for specifikke materiale- og produktionstekniske områder underordnet vore ingeniør-teams.

Opdelingen af vore QC-ansatte i disse specifikke områder tillader dem at udvikle deres færdigheder og gradvist påtage sige større ansvar i deres daglige arbejde. Den enkelte får samtidig mulighed for at opbygge en detaljeret forståelse af kompetencer og historik hos de leverandører, der er i spil på det specifikke område. På sigt medfører dette en højere kvalitet af feedback og information fra fabriksgulvets dagligdag til ingeniører i Kina, Europa og Nordamerika.

Skabeloner for testrapporter (også kaldet Original Test Report, OTR) udarbejdes af vestlige og kinesiske ingeniører i samarbejde, under supervision af vort kvalitetslaboratorium i Shanghai. Kvalitetslaboratoriet forestår også vedligeholdelsen af måleværktøjer, VMM/CMM-arbejde og dybdegående inspektioner af prøveemner ifm. design, produktudvikling og produktionsopstart.

Dokumentationsafdeling

SinoScans dokumentationsafdeling er ansvarlig for vort ISO9001:2008-cerficerede kvalitetsstyringssystem (QMS), tekniske tegninger og kinesiske udgaver af specifikationer og standarder.

Dokumentationsafdelingen tjener ligeledes som en vigtig vidensressource for organisationen, både i den daglige træning og videreudvikling af de ansatte og i diskussioner på ledelsesplan vedr. QMS-relateret udvikling og implementering.

Arbejdet med tekniske tegninger spænder fra simpelt redigeringsarbejde af kundetegninger og udarbejdelse af tegninger baseret på prøveemner til kompliceret 2D/3D tegninger ifm. design- og produktudviklingsprojekter.

Herudover forestås vedligeholdelse og supervision af både engelske og kinesiske udgaver af specifikationer, tegninger og standarder (amerikanske, europæiske og kinesiske) af dokumentationsafdelingen.

Montage og Produktion

SinoScans interne montage- og produktionsafdeling består af produktionskontorets ansatte og produktionsarbejderne.

Produktionskontoret samarbejder med projektingeniører ifm. produktionsdesign og -planlægning og er tillige ansvarlige for den daglige produktion.

Alle komponenter brugt i den interne montage og produktion sources af de relevante ingeniørteams i samarbejde med projektingeniører og produktionskontorets teknikere.

Logistik

Logistik håndteres af ansatte i vore europæiske, kinesiske og amerikanske datterselskaber.

SinoScnas vestlige logistikafdelinger varetager kundekontakt og håndtering af logistik og lageraftaler i kundens hjemland. Vor kinesiske logistikafdeling er ansvarlig for al transport internt og fra Kina samt supervision af lageraftaler med leverandører og rettidigheden af dennes leverancer.

Som i alle andre dele af SinoScans organisation er samarbejdet mellem Vesten og Kina en vigtig del af vort logistikpersonales dagligdag. En dagligdag der betyder at vore ydelser nyder godt af lokal know-how, både i Kina og i vore kundes hjemlande.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×