Historie – dansk ingeniørhåndværk på arbejde i Kina

SinoScan blev grundlagt i Danmark i 1998. Grundlæggerne, en ingeniør og en økonom, havde i årene op til forestået etableringen af en større fabrik i Øst-Kina på vegne af et europæisk markeds-ledende firma.

SinoScans grundlæggere, Flemming Nielsen og Uffe Gyntzel

SinoScans grundlæggere, Flemming Nielsen og Uffe Gyntzel

Lærepenge tjent under etableringen af produktionsfaciliteter i Kina der kunne efterleve høje nord-europæiske krav og forventninger, skulle senere blíve grundsten i SinoScans ledelsesfilosofi. Ved grundlæggelsen var SinoScans kerneforretning rettidig, konkurrencedygtig og kvalitetssikret forsyning af komponenter og halvfabrikata fra Kina til vestlige firmaer.

En del af de beslutninger, der blev truffet tidligt i forløbet, har stadig stor indflydelse på den daglige forretningsgang i SinoScan: Al samarbejde med såvel kunder som leverandører skulle håndteres lokalt og af lokale; samtidig blev forskelle i kultur, sprog, ledelsesfilosofi og tekniske kompetencer håndteret internt i SinoScan af egne folk. Fra starten af et projekt, til vejs ende og i det efterfølgende daglige arbejde mødtes og mødes kunden altid af teknisk personale fra hans eget land. Og skulle der mod forventning opstå problemer, skulle kunden ikke hele vejen til Kina for at stille folk til ansvar.

Historyjenslyn

Leverandør audit

På samme vis blev styring og udvikling af et hurtigt voksende leverandørnetværk forestået af SinoScans kinesiske ingeniører. Dette sikrede at kinesiske leverandører, der var udfordret på at leve op til eller overhovedet at forstå slut-kundens krav kunne sparre med folk, der forstod deres udgangspunkt og kunne enten bistå eller lægge pres på en måde, der førte til resultater i stedet for sammenbrud.

Denne opskrift har sat SinoScan i stand til at fastholde en årlig vækstrate på 30 procent samtidig med etableringen af datterselskaber i Kina, USA, Tyskland, England, Danmark og Canada med godt hundrede ansatte globalt.

I dag bygger Sinoscan på 15 års erfaring til at levere design og produktudvikling, komponenter, halvfabrikata og detail-klar produkter til en lang række brancher.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×