Outsourcing til Kina - Skaber det stadig værdi?

I de senere år har bl.a. stigende kinesiske lønninger ført til mange overskrifter om tilbagetog for kinesisk produktion i vestlige virksomheder. Der er imidlertid nok ingen tvivl om at kinesiske fremstillingsvirksomheder stadig har en plads i den globale forsyningskæde.

I denne artikel forsøger vi at hjælpe med at afklare hvorvidt de også bør have en plads i jeres virksomhed. Nedenfor giver vi en kort oversigt over de fordele ved outsourcing til Kina, vi mener stadig bør overvejes af mange danske virksomheder.

VIDEO: PRODUKTUDVIKLING, SOURCING OG PRODUKTION MED SINOSCAN

Lavere Omkostningsniveau

Besparelsen på lønninger er stadig en af de største fordele ved oursourcing af produktion til Kina. Selvom gennemsnitlige lønninger i Kina er steget med omkring 12 procent siden 2001, er de generelt lavere end lønninger i både Europa og USA.

Udover besparelsen på arbejdskraft kan outsourcing hjælpe med at holde bedre styr på kapacitetsomkostningerne. I situationer hvor eksisterende kapacitet sætter begrænsninger på muligheden for at imødekomme øget efterspørgsel, kan I ved at outsource dele af produktionen i en periode sikre jer den nødvendige kapacitet uden at kaste jer ud i investeringer før tiden er den rette.

SINOSCAN MEDARBEJDERE - KLIK FOR AT SE OVERSIGT

 • Jens, Ingeniør, SinoScan Danmark
  Jens, Ingeniør, SinoScan Danmark
 • Jane, Chef for Kvalitets- og Dokumentationsafdelingen, SinoScan Kina
  Jane, Chef for Kvalitets- og Dokumentationsafdelingen, SinoScan Kina
 • Mai-Brith, Logistik, SinoScan Danmark
  Mai-Brith, Logistik, SinoScan Danmark
 • Detlev, Ingeniør, SinoScan Tyskland
  Detlev, Ingeniør, SinoScan Tyskland
 • Gu Hao, Produktchef, SinoScan Kina
  Gu Hao, Produktchef, SinoScan Kina
 • Flemming, CFO, SinoScan Group
  Flemming, CFO, SinoScan Group
 • Nick, Ingeniør og Peter, Adm. Direktør, SinoScan England
  Nick, Ingeniør og Peter, Adm. Direktør, SinoScan England

Fokus på Kernekompetencerne

Oursourcing kan hjælpe jer med at fokusere på jeres kerneområder; dette fokus kan hjælpe mange virksomheder med at gøre bedre brug af deres ansattes tid og kræfter - og i sidste ende med at højne kvaliteten af deres produkter og ydelser.

RELATERET CASE STUDY

RELATERET CASE STUDY

I 2015 kontaktede det nystartede ingeniør-startupfirma, Dynello, SinoScan for at påbegynde fremstilling af sit nye produkt, ”the Rewinder” — omkostningseffektivt og pålideligt.

Tættere på Ressourcer

I mange tilfælde vil I gennem et land som Kina have hurtigere adgang til mange af de ressourcer I har brug for. Selvom den kinesiske vækst ikke foregår i sampe tempo som før, er Kina stadig er et af verdens vigtigste produktionslande. Dette betyder at de dele af jeres produktion, der outsources til Kina, vil have hurtig adgang til et enormt netværk af underleverandører inden for langt de fleste brancher.

Dette kan spare tid i løbet af udviklingsarbejdet, men betyder også at implemetering og løbende justeringer af produktionen - med den rette håndtering hjemmefra - i mange tilfælde kan foregå i et højere tempo.

OM SINOSCAN

3700+
varenumre leveret årligt

98%
kvalitetsgodkendelse

40+
in-house ingeniører

Adgang til Teknologi og Udvikling

En anden mulig fordel ved outsourcing af produktion til Kina er adgangen til konkurrencedygtig og stadigt mere innovativ forskning og teknologi. Kinas forskningsbudget øgedes fra 2010 til 2014 med 88 procent og forventes at overgå det amerikanske forskningsbudget i 2023.

Mange større virksomheder gør i dag brug af et kinesisk teknologiniveau, der er i stadig udvikling; gennem outsourcing er det muligt for mindre virksomheder at drage nytte af denne udvikling. Det vil eksempelvis være muligt at oursource dele af fremstillingen til højt specialiserede virksomheder, der har både ekspertise og faciliteter til at forestå en række opgaver effektivt og fremtidssikret.

Det generelle øgede konmpetenceniveau i den kinesiske fremstillingssektor gør at det i dag vil være muligt på både teknisk og juridisk forsvarlig vis at outsource såvel arbejde med design, prototypefremstilling og tests som egentlig produktion.

SinoScan Produktion

Den grundlæggende værdiskabelse vi mener at tilbyde vore kunder vokser ud af en organisation der rummer det bedste af to verdener: 50+ ansatte, heraf 25+ in-house ingeniører i vort kinesiske datterselskab tilgår et ekstensivt leverandør-netværk i Kina under vor mere end 15 nordamerikanske og europæiske in-house ingeniørers supervision og ledelse. Herudover gør vort indkøbsvolumen os i stand til at forhandle priser og drive projekter hos leverandører og fremstillingsvirksomheder på en måde der er sværere at gøre for mindre virksomheder.

Hvorvidt vi er den rette leverandør for jer er naturligvis et åbent spørgsmål, men hvis I har tegninger, et behovsestimat og kan vente to-tre uger, så skriv til os eller udfyld vores forespørgselsformular. Så sender vi jer gratis et pristilbud, komplet med enheds- og værktøjspriser, tider for prøveemne- og ordinær produktion og levering samt teknisk dokumentation, der udspecificerer alle aspekter af de leverede komponenter eller produkter.

Distribution

Hvis I markedsfører jeres produkter globalt kan det være formålstjenstligt at sende slutprodukter direkte fra fremstillingslokationen til regionale distributionscentre eller slutbrugeren. At undersøge potentialet for fremstilling af færdigmonterede og testede produkter i Kina kan således lede til yderligere fordele, især hvis man har planer om sælge sine produkter i Kina.

Valget af fremstillingslokation er vigtigt for enhver virksomhed; mange lykkes med fremstilling derhjemme, men der kan være vægtige grunde til at overveje outsourcing til Kina. Hvis du ønsker at få et klarere indtryk af mulighederne, så kontakt os på +45 6614 8104 eller send en mail til info@sinoscan.dk.

0
Anslåede antal kinesiske husstande i middel- og overklassen i 2020 (Kilde: Boston Consulting Group)
Nysgerrig?

Nysgerrig?

Læg dit navn og mail, så sender vi dig vores månedlige nyhedsbrev med case studies og artikler om teknik og fremstilling.
Udfordringer?

Udfordringer?

Klik her for at udfylde vores kontaktformular, så kontakter en af vores teknikere dig inden for 3 arbejdsdage.

×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×