• Produckter
  • >
  • Oversigt

SinoScan Produktoversigt

SinoScan leverer produkter og komponenter inden for en lang række af materialer og processer. Alle projekter inddrager interne ingeniører og kvalitetspersonale, der er specialiseret i de relevante materialer og processer. Nedenfor forefindes nærmere information vedrørende vores kompetencer og ressourcer på de enkelte områder.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×