• Referencer
  • >
  • Arkiv

Almax: Sourcing for Italiensk High-End Design-brand

På sin kineiske fabrik fremstiller den førende italienske mannequin-producent, Almax, 70-80% af sin samlede produktion. Gennem seks års vækst i Kina er det lykkedes Almax at realisere høje design- og produktionskrav under betingelser der på mange punkter adskiller sig betydeligt fra dem Almax har været vant til i Italien.

Siden 2010, har SinoScan stået for levering og løbende kvalitetssikring af komponenter og halvfabrikata til Almax.

I forbindelse med justeringer af komponent-design har SinoScan endvidere bistået Almax med design- og udviklingsydelser samt forestået implementering i produktionen af nye design-revisioner. Læs mere →

Thomsen Group: Bearbejdet Støbegods i Rustfrit Stål til Procesindustrien

Efter tilbagevendende udfordringer med prisstigninger og leveringsrettidighed hos deres daværende leverandør, valgte det amerikanske firma, Thomsen Group, at give SinoScans sourcing-division chancen som leverandør af bearbejdet rustfrit støbegods.

Efter en indkøringsperiode begyndte Thomsen Group endvidere at gøre brug af SinoScan’s lokale lagerføringsservice.

Mål for såvel produktionsomkostninger, som leveringstid blev nået. Dette har gjort Thomsen Group i stand til at øge deres omsætning og spændvidden af deres produktportefølje. Læs mere →

Dynello: Produktion for Dansk Innovativt Ingeniør-startup

I 2015, tog det nystartede ingeniørfirma, Dynello, kontakt til SinoScan med henblik på omkostningseffektiv og stabil produktion af deres nye produkt, ”the Rewinder”.

I løbet af samarbejdets første år fungerede SinoScan dels som teknisk rådgiver, dels som ansvarlig for sourcing af CE-mærkede komponenter samt montage, emballering og levering af slutproduktet.

Målet for produktionsomkostninger blev nået og SinoScan leverer i dag det endelige produkt direkte til Dynello — færdigemballeret, CE-mærket og salgsklart. Læs mere →


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×