Dokumentation og Kvalitetssikring

SinoScans gør i sit arbejde brug af et omfattende ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS) – dette system er blevet udarbejdet og implementeret i vores organisation over de sidste 15 år og omfatter alle aspekter af design og produktionsudvikling, sourcing og montage og produktion.

Tilbud leveres med part-specifikationer dækkende alle relevante tekniske aspekter af produktion, pakning/emballage og transport. Part-specifikationer vedligeholdes i vort kvalitetsstyringssystem (QMS) på både kineisk og engelsk. Alle prøveemner og produktionsleverancer leveres med testrapporter og materialecertifikater. 3. parts-certifikater leveres som ønsket. Tests og inspektioner foretages af SinoScans kvalitetsfolk, enten hos leverandøren eller i vort eget kvalitetslaboratorium.

En vigtig del af vort kvalitetsstyringssystem (QMS) er det sæt af procedurer, der til sammen udgører kvalitetssikringen af samtlige leverancer, der forlader Kina til enten Europa eller Nordamerika. Disse procedurer regulerer bl.a. indkøb af værtøjer til produktion samt måling, prøveemneproduktion, samlebånds- og leveranceinspektioner og dokumentation, fejlhåndtering, produktionsudvikling, styring og udvikling af underleverandører, udarbejdning af tilbud, træning af kvalitetspersonale samt intern og ekstern performancestyring.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×