Fortoldning

SinoScans logistik-afdeling har over 15 års erfaring med håndtering af fortoldning, tarif-kodning, import/export-skatter samt VAT refusioner.

Denne erfaring gør os i stand til på en rettidig vis at tage hånd om problemer, der ellers kunne føre til suboptimal tarif-kodning, manglende papirarbejde eller længerevarende ventetider.

Komponent- og produktpriser bydes mestendels delivered duty paid (DDP) i kundens hjemme-valuta eller som ønsket.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×