Lagerføring og Distribution

SinoScan tilbyder lagertjenester i Kina, Europa og Nordamerika såvel som leverandør-styret lager (VMI) hos vore kunder.

Dette gør os i stand til at service en række kunder, for hvem korte leveringstider er af så afgørende betydning, at tendensen som oftest vil være at holde leverandører tættere på hjem.

Vor det skønnes at være formålstjenstligt, implementeres også lageraftaler vedr. råmaterialer og underkomponenter mhp. yderligere optimering af leveringstider.

For en række kunder håndterer SinoScan tillige distribution til lokale og regionale salgslagre or projektlokaliteter i både Europa, Nordamerika og Asien.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×