Pakning

Komponenter og produkter leveres i standard- eller specialpakning som ønsket.

SinoScans ingeniører yder assistance med design og forberedelse af emballage til både komponenter og færdige designprodukter, som ønsket.

Instruktioner vedrørende pakning udstedes for alle komponenter og produkter, for at sikre overensstemmelse med emballage- og pakningskrav i hele forsyningskæden.

Alle anvendte emballagematerialer og -teknikker er i overensstemmelse med internationale standarder og nationale og regionale direktiver – herunder certificeringskrav af træemballage som anført i ISPM 15.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×