• Ydelser
  • >
  • Oversigt

Oversigt

SinoScan’s primære forretning er leveringen af høj-kvalitets specialfremstillede produkter og komponenter sourcet eller fremstillet af SinoScan i Kina og leveret på vore kunders dørtrin; til tiden, til den rette pris og i overensstemmelse med vore kunders krav.

Vor tre kerneydelser udgør hovedbestanddelene i vort arbejde med at realisere dette mål. Nogle kunder bruger os til at varetage samtlige dele af værdi- og forsyningskæden, der findes repræsenteret i disse kerneydelser; andre integrerer en del af vores ydelser med deres eksisterende setup, personale og ressourcer.

Supplerende ydelser udbydes som regel ikke uden for rammerne af vore kerneydelser men bliver præsenteret her, for at give interesserede parter muligheden for at stifte nøjere bekendtskab med vore kompetencer og arbejdsgange.


×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×