• Ydelser
 • >
 • Design og Produktudvikling

Design og Produktudvikling

Uanset om dit udgangspunkt er endelige produkttegninger og -specifikationer, en skitse fra din marketingafdeling eller noget midt imellem, har SinoScan de kompetencer og ressourcer der skal til for at sikre at det produkt der sættes i produktion, er det rigtige.

Vores globale tilstedeværelse gør os i stand til at lægge hver del af designprocessen dér hvor det giver mening – for på den måde at sikre både kreativitet, kvalitet og konkurrencedygtighed.

SinoScan kan påtage sig deisgn- og ingeniørarbejde på egen hånd eller i samarbejde med jeres designere og produktudviklere. Vores erfaring med ingeniørarbejde og produktion betyder at design- og udviklingsbeslutninger bliver båret sikkert igennem til det endelige produktionsapparat.

SinoScan tilbyder:

 • Konkurrencedygtigt design- og ingeniørarbejde
 • Besparelser på produktionsomkostninger gennem design-til-fremstilling
 • Krav- og kvalitetsstyring
 • Omfattende dokumentation
 • Prototyper og fremstilling af produktionsværktøjer
 • Kravsanalyse
  Krav
  Materialer
  Teknik
  Leverandør
  • I de indledende stadier samarbejder SinoScans vestlige ingeniører tæt med kunden for at skabe en grundig forståelse af såvel produktet som kravene til det. Denne forståelse udgør fundamentet for vort arbejde med at sikre at alle design- og ingeniørrelaterede beslutninger drager fordel af både kundens kernekompetencer og vor tekniske ekspertise og erfaring med design-til-fremstilling og produktionsopstart.Vi sikrer at det endelige produktdesign er optimeret til såvel forsyningskæden og fabriksgulvet, som til slut-kunden (f.eks. i forhold til materialevalg, standarder, produktionsmetoder, montage, logistik, opbevaring og distribution).Al efterfølgende design-relateret arbejde udført på vort ingeniørkontor I Shanghai ledes og superviseres af vore vestlige ingeniører.
  • Komposition, form, tilgængelighed, standarder, omkostninger og udfordringer relateret til brugen af et givent materiale varierer fra region til region afhængigt af bl.a. fremherskende produktionsteknikker.Integrationen af overvejelser vedrørende materialevalg i beslutninger truffet I designfasen, sikrer at materialevalget reelt afspejler kundens behov – med hensyn til såvel det endelige produkt som til production og overordnet sourcingstrategi.SinoScans ingeniører i Europa, Nordamerika og Kina er specialiseret i en bred vifte af materiale og produkttyper.
  • SinoScan’s vestlige og kinesiske ingeniører samarbejder med kunden og potentielle leverandører om udvælgelse af produktionsmetode.Vores erfaring med design-til-fremstilling samt en lang række produktionsmetoder, gør os i stand til at hjælpe kunden med at sikre at alle produktions-relevante overvejelser bliver implementeret i beslutninger truffet i design-fasen.Dette kan hjælpe til at minimere tiden brugt på at bringe et produktet fra design-fasen til egentlig produktion.
  • SinoScan har mere end 100 aktive leverandører i sit netværk – mange af disse har vi haft mere end ti års samarbejde med. I løbet af arbejdet med kunden med at formulere grundlaget for design af det pågældende produkt, trækker SinoScan på de store vidensressourcer, der er tilstede i dette netværk.Således sikres det af alle design-beslutninger bygger på både kundens egen markeds- og produktforståelse, SinoScan’s tekniske og ledelsesmæssige ekspertise samt vore leverandørers dybe forståelse af deres håndværk.
 • Design og Prototyping
  Design
  Prototyping
  • Tegninger og partspecifikationer formuleres af vores ingeniørteams samt vores dokumentationsafdeling.Skitser, forslag, prøver-tegninger videregiveres til kundegodkendelse komplet med al relevant documentation mht. standarder, materialevalg, produktionsteknik samt prototype.
  • Protyper produceres hos SinoScans kinesiske høj-hastigheds prototype-leverandører under vores supervision og ledelse.Dette hjælper os til at sikre vore kunder såvel konkurrencedygtige priser som tryghed ved kvaliteten i processen.
 • Produktionsforberedelse, Sourcing og Produktion
  Alt efter kundens behov kan SinoScan umiddelbart efter prototype-godkendelse påbegynde egentlig produktionsopstart.Se vores Sourcing sektion vedr. for underdele/komponenter.Se vores Montage & Produktion section vedr. færdige produkter og halvfabrikata.

×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×