Fuelsampler

Fuelsampler havde en opfindelse med potentiale og fik hjælp til at skalere produktionen

Går I med tanker om at outsource dele af – eller hele – jeres produktion? Læs med her, og bliv klogere på, hvordan vi gennem produktcertificering og etablering af en gennemoptimeret, skalérbar produktion har kørt Fuelsampler i stilling til at indfri deres ambitiøse salgsmål.    

Baggrund

Danske Fuelsampler ApS udvikler og producerer brændstofprøveudtagere. Med udspring i ejerkredsens solide erfaring og høje, tekniske ekspertise fra søsterselskabet Marco Marine, udvikler og fremstiller Fuelsampler automatiserede, pneumatiske prøveudtagere, der øger pålideligheden af de brændstofprøver, som skibe, i henhold til det internationale MARPOL ANNEX VI, er forpligtede til at udtage.  

Fuelsampler har frem til 2022 varetaget fremstillingen af prøveudtagere internt, og produktionen har været kendetegnet ved skræddersyede kundeløsninger.

 

Fuelsampler bruges blandt andet til opsamling af brændstof fra skibe.

Klimakrav åbner nye markedsmuligheder

I en tid hvor miljø- og klimahensyn medfører skærpet lovgivning og øgede dokumentationskrav på en lang række områder, har Fuelsampler øjnet forretningspotentialet i at intensivere markedsføringen, og dermed imødekomme markedets stigende behov for høj pålidelighed i brændstofprøveudtagning.

Dette – i kombination med generelt højnede salgsambitioner hos Fuelsampler – har naturligt ført til overvejelser omkring produktstrategi og produktionssetup.

Produktionsetablering og ATEX-certificering

I processen har Fuelsampler defineret, hvordan vækstambitionerne skal føres ud i livet, og ønsket er klart – de case-baserede kundeløsninger skal erstattes af en produktion, som kan skaleres i takt med efterspørgslen, og som leverer en stabil, høj kvalitet. Desuden ønskes der ATEX-certificering af hele produktlinjen. 

At opbygge en skalérbar produktion kræver betydelige kræfter, ressourcer og ikke mindst produktionserfaring. Fuelsampler har derfor truffet et valg om, at fokusere fuldt ud på egne kernekompetencer og outsource produktionen.  

Klar til vækst med en toptunet og skalérbar produktion

I 2022 fik vi i SinoScan muligheden for at byde ind som producent af hele produktlinjen af brændstofprøveudtagere. Systematisk har vi gennemarbejdet og optimeret alle led af produktionsprocessen – dels for at sikre kvaliteten af den fremtidige produktion, dels for at opfylde dokumentationskravene til ATEX-certificeringen.

I processen har vi:

  • Udarbejdet produktionsklare tegninger og dokumentation og øget detaljegraden betydeligt ift. det allerede eksisterende materiale
  • Analyseret, forenklet og optimeret leverandørbasen med hovedvægt på danske leverandører
  • Etableret produktionslinje på SinoScans faciliteter i Vejle
  • Udarbejdet arbejdsgange til produktion og kvalitetssikring, samt uddannet medarbejdere i montagen

Endvidere tog vi i SinoScan rollen som produktionsteknisk kyndig tovholder i arbejdet med at opnå ATEX-certificering. Et arbejde som – udover udarbejdelsen af teknisk dokumentation – krævede en del kommunikation og koordinering mellem de involverede parter.

I dag står Fuelsampler stærkt med et gennemarbejdet, ATEX-certificeret produkt, samt en top-optimeret værdikæde og et produktionsapparat, som er kørt i stilling til vækst, og er gearet til at imødekomme behovene i et dynamisk marked.

I SinoScan har vi mødt en partner, der kunne stå for både udvikling og konstruktion - og den egentlige produktion. SinoScans kombination af udviklings- og produktionskompetencer har givet et kæmpe boost til projektet - de har bl.a. stået for at sikre ATEX-certificering af vores Fuelsampler ved Teknologisk Institut. Jeg har kun positive ting at sige om samarbejdet med SinoScan og kan varmt anbefale dem.
Casper Staal
Direktør, Fuelsampler ApS og Teknisk Chef, Marco Marine A/S

Kunde cases

Andre kunder vi har hjulpet

Scroll to Top