Bæredygtighed

Bæredygtighedserklæring

Modet
til at gøre en forskel

Ved SinoScan, lover vi ikke noget vi ikke tror på
– Vi handler på de ting, der betyder noget.

Og for os betyder miljøet noget!
Derfor forpligter vi os til at overgå vores operationer til mere bæredygtige praksisser.

Direktør, Lars Andersen (venstre), SinoScan Denmark

Æren af at forme fremtiden betyder, at vi har et ansvar.

SinoScan tilbyder produktudvikling og fremstilling fra idé til færdigt produkt, klar til salg eller som en komponent i vores kunders produkt. Vi har kompetencer indenfor design, konstruktion, fremstilling og logistik. Vi er bevidste om, at vi gennem hele værdikæden fra produktkoncept til et færdigt fremstillet produkt har stor indflydelse på produktets miljøbelastning. 

SinoScans mandat er at hjælpe vores kunder med at opnå en stærk, grøn position gennem ansvarlige produkter, der er designet til at imødekomme øjeblikkelige og fremtidige miljø krav og markedets forventninger.

På vejen til bæredygtighed

Hos SinoScan ønsker vi at handle ansvarligt på tværs af alle forretningsområder og i alle relationer. Ikke alene tager vi ansvar for, hvordan vi driver vores forretning, hvilket du kan finde i vores adfærdskodeks, men vi tager også ansvar for vores miljøpåvirkning.

Dette gælder både for drift og udviklingen af vores virksomhed. SinoScan har besluttet at påtage sig et fremadrettet ansvar og udvikle strategier og visioner baseret på due-diligence for bæredygtighed. Denne forpligtelse hviler på internationalt anerkendte principper fra EU’s bæredygtigheds taksonomi for miljømæssig bæredygtighed og bæredygtigheds rapportering iht CSRD. Fokus på disse principper vil hjælpe SinoScan med en bæredygtig udvikling samtidig med at vi har fokus på miljømæssig, social som ledelsesmæssig ansvarlighed (ESG)

I vores arbejde med ESG er vi i gang med at definere vores mål og strategier. Undersøgelser, evalueringer og risikovurderinger skal kortlægning og identificere hvor vi som virksomhed potentielt har størst positiv indvirkning på mennesker, miljø og samfund. For at sikre, at vores strategi er robust og effektiv, vil vi arbejdet med den i alle SinoScan selskaber, med det formål at fastlægge fælles mål og planer.

Ingeniør møde, SinoScan UK

Store ændringer
sker et skridt af gangen

SinoScan leverer løsninger og opererer på mange forskellige markeder og indenfor mange sektorer, altid med sigte på at tilføre værdi, men vi gør det ikke alene. Derfor vil vi adressere de potentielle og faktiske miljømæssige påvirkninger, som vi forårsager, bidrager til eller er forbundet med, sammen med vores samarbejdspartnere og forretningsforbindelser i øvrigt. I vores arbejde med bæredygtighed, vil vi således også inddrage vores leverandører og andre relevante interessenter.

Denne bæredygtighedserklæring er det første skridt mod SinoScans bæredygtighedshandlingsplan og vores fremtidige forpligtelse til at ændre hvor vi kan gøre den største forskel og bidrag til en positive samfundsmæssig miljømæssig udvikling i en mere cirkulær og bæredygtig fremtid.

Leder du efter en samarbejdspartner, der kan hjælpe dig på vej mod en mere bærdygtig forretning?

Book et møde i dag

Scroll to Top