I har en produktidé

Vi hjælper med at få den omsat
til et færdigt design

Fra produktidé til designkrav

Har I behov for det, kan I få sparring fra vores designere og ingeniører samt eventuel hjælp til at undersøge jeres marked og slutbrugeres behov. 

Er produktidéen allerede på plads, kan vi hjælpe med at få omsat den til konkrete designkrav.

Office photography at Sinoscan in Fareham, United Kingdom.
Picture date: Thursday September 19, 2019.
Photograph by Christopher Ison ©
07544044177
chris@christopherison.com
www.christopherison.com
Adm. Direktør, Pete (venstre), kundemøde, SinoScan UK
Image_06I0354
3D Project Engineer, Gert (venstre), og 3D CAD Engineer, Christian (højre), SinoScan Danmark

Design af jeres produkt

Vi kan designe jeres produkt på egen hånd eller i samarbejde med jer.

I løbet af designfasen bygges 3D-modeller og funktionelle prototyper for at teste jeres design og for at indhente feedback fra slutbrugeren.

Vi har den fornødne projektledelses-ekspertise og de påkrævede ressourcer til at sikre kvaliteten og rettidigheden af projektleverancer – og til at koordinere og sikre fremdrift blandt alle involverede parter.

Produktions optimering

Vi har mere end tyve års erfaring med konstruktion og fremstilling. Med os som jeres designpartner, kan I være sikre på at den endelige produktion tages i betragtning I løbet af designfasen.

Det er vores erfaring, at dette kan hjælpe til at minimere behovet for senere designændringer – og dermed spare både tid og ressourcer.

Office photography at Sinoscan in Fareham, United Kingdom.
Picture date: Thursday September 19, 2019.
Photograph by Christopher Ison ©
07544044177
chris@christopherison.com
www.christopherison.com
Adm. Direktør, Pete (venstre), Design Engineer, Declan (midten) og Project Engineer, Nick (højre), SinoScan UK

Udvalgte kundecases

Scroll to Top