Fuelsampler

Fuelsampler havde en opfindelse med potentiale og fik hjælp til at skalere produktionen

Går I med tanker om at outsource dele af – eller hele – jeres produktion? Læs med her, og bliv klogere på, hvordan vi gennem produktcertificering og etablering af en gennemoptimeret, skalérbar produktion har kørt Fuelsampler i stilling til at indfri deres ambitiøse salgsmål.    

Baggrund

Danske Fuelsampler ApS udvikler og producerer brændstofprøveudtagere. Med udspring i ejerkredsens solide erfaring og høje, tekniske ekspertise fra søsterselskabet Marco Marine, udvikler og fremstiller Fuelsampler automatiserede, pneumatiske prøveudtagere, der øger pålideligheden af de brændstofprøver, som skibe, i henhold til det internationale MARPOL ANNEX VI, er forpligtede til at udtage.  

Fuelsampler har frem til 2022 varetaget fremstillingen af prøveudtagere internt, og produktionen har været kendetegnet ved skræddersyede kundeløsninger.

 

Fuelsampler bruges blandt andet til opsamling af brændstof fra skibe.

Klimakrav åbner nye markedsmuligheder

I en tid hvor miljø- og klimahensyn medfører skærpet lovgivning og øgede dokumentationskrav på en lang række områder, har Fuelsampler øjnet forretningspotentialet i at intensivere markedsføringen, og dermed imødekomme markedets stigende behov for høj pålidelighed i brændstofprøveudtagning.

Dette – i kombination med generelt højnede salgsambitioner hos Fuelsampler – har naturligt ført til overvejelser omkring produktstrategi og produktionssetup.

Produktionsetablering og ATEX-certificering

I processen har Fuelsampler defineret, hvordan vækstambitionerne skal føres ud i livet, og ønsket er klart – de case-baserede kundeløsninger skal erstattes af en produktion, som kan skaleres i takt med efterspørgslen, og som leverer en stabil, høj kvalitet. Desuden ønskes der ATEX-certificering af hele produktlinjen. 

At opbygge en skalérbar produktion kræver betydelige kræfter, ressourcer og ikke mindst produktionserfaring. Fuelsampler har derfor truffet et valg om, at fokusere fuldt ud på egne kernekompetencer og outsource produktionen.  

Klar til vækst med en toptunet og skalérbar produktion

I 2022 fik vi i SinoScan muligheden for at byde ind som producent af hele produktlinjen af brændstofprøveudtagere. Systematisk har vi gennemarbejdet og optimeret alle led af produktionsprocessen – dels for at sikre kvaliteten af den fremtidige produktion, dels for at opfylde dokumentationskravene til ATEX-certificeringen.

I processen har vi:

  • Udarbejdet produktionsklare tegninger og dokumentation og øget detaljegraden betydeligt ift. det allerede eksisterende materiale
  • Analyseret, forenklet og optimeret leverandørbasen med hovedvægt på danske leverandører
  • Etableret produktionslinje på SinoScans faciliteter i Vejle
  • Udarbejdet arbejdsgange til produktion og kvalitetssikring, samt uddannet medarbejdere i montagen

Endvidere tog vi i SinoScan rollen som produktionsteknisk kyndig tovholder i arbejdet med at opnå ATEX-certificering. Et arbejde som – udover udarbejdelsen af teknisk dokumentation – krævede en del kommunikation og koordinering mellem de involverede parter.

I dag står Fuelsampler stærkt med et gennemarbejdet, ATEX-certificeret produkt, samt en top-optimeret værdikæde og et produktionsapparat, som er kørt i stilling til vækst, og er gearet til at imødekomme behovene i et dynamisk marked.

I SinoScan har vi mødt en partner, der kunne stå for både udvikling og konstruktion - og den egentlige produktion. SinoScans kombination af udviklings- og produktionskompetencer har givet et kæmpe boost til projektet - de har bl.a. stået for at sikre ATEX-certificering af vores Fuelsampler ved Teknologisk Institut. Jeg har kun positive ting at sige om samarbejdet med SinoScan og kan varmt anbefale dem.
Casper Staal
Direktør, Fuelsampler ApS og Teknisk Chef, Marco Marine A/S

Marco Marine A/S

Fra special ordrer til masse produktion - Historien om optimeringen af FS 5051 Fuelsampleren.

SinoScan samarbejde med Marco Marine om produktionsopgradering og ATEX-certificering

Optimering af Fuelsampleren

Dansk Marco Marine A/S udvikler og producerer brændstofprøveudtagere. Med udgangspunkt i ejerkredsens solide erfaring og høje tekniske ekspertise udvikler og fremstiller Marco Marine A/S automatiserede, pneumatiske prøveudtagere. Disse automatiske prøveudtagere forbedrer pålideligheden af de brændstofprøver, som skibe er forpligtede til at tage i henhold til det internationale MARPOL Annex VI.

Indtil 2022 har Marco Marine A/S selv stået for fremstillingen af prøveudtagere internt, og produktionen har kendetegnet sig ved skræddersyede kundeløsninger.

Fra muligheds vision til fuld produktion - fortællingen om FS5051fuelsampleren

Med stigende fokus på kvalitetssikring af brændstof i større skibe, erkendte Marco Marine A/S behovet for at udvikle et produkt, der kunne udtage prøver af brændstofet løbende under sejlads. Disse prøver skulle anvendes til kvalitetskontrol og -validering.

Produktet, der oprindeligt opstod som en løsning på dette problem, blev udviklet internt af Marco Marine A/S og blev efterfølgende verificeret som en pålidelig løsning til løbende prøvetagning.

Øget efterspørgsel og skærpet lovgivning førte til, at Marco Marine A/S så en mulighed for at optimere deres produktstrategi.

Leverede ydelser

Konstruktion

Produktion

Tilpassede ydelser

Optimering af leverandørbasen

Arbejdsgange til produktion og kvalitetssikring

Uddannelse af medarbejdere i montageprocessen

Tovholderrolle i ATEX-certificeringsprocessen

Leveringer

Med fokus på at skabe et produkt, der var klar til større produktion og opfyldte de høje kvalitetsstandarder, som ATEX-certificeringen kræver, var målet klart for både Marco Marine A/S og ingeniørerne hos SinoScan.

Baseret på den velfungerende prototype blev der udviklet en produktionsproces, der var både effektiv og opfyldte ATEX-certificeringskravene. Dette resulterede i udarbejdelsen af produktionstegninger og materiale.

SinoScan bidrog til Marco Marine A/S’ fuelsampler projekt ved at levere følgende resultater:

  • Produktionsklare tegninger og dokumentation med øget detaljegrad.
  • Analyse, forenkling og optimering af leverandørbasen med fokus på danske leverandører.
  • Etablering af en produktionslinje i SinoScans montageafdeling i Vejle.
  • Udvikling af arbejdsgange til produktion og kvalitetssikring samt uddannelse af medarbejdere i montagen.
  • Tovholderrolle i arbejdet med at opnå ATEX-certificering.

Udbytte

Fra prototype til et stabilt leverandørnetværk.

Marco Marine A/S har nu et færdigt produkt, en pålidelig leveringskæde, ATEX-certificering og overholdelse af MARPOL-regulativerne. Dette giver Marco Marine A/S en solid platform for at udvide deres forretning og hjælpe rederier over hele verden med at sikre kvaliteten af det brændstof, de bruger til deres skibe.

Samarbejde med gevinst

ATEX, DNV, MARPOL annex VI – Kvalitet defineres gennem mange certificeringer, og det har været målet fra starten.

Som en del af produktstrategioptimeringen, hvor Marco Marine A/S omlagde deres produktion til en LEAN-optimeret produktion, var målet også at få produktet certificeret til de højeste standarder.

Med en ISO9001:2015-certificering på plads var grundlaget skabt for at få FS 5051 Fuelsampleren certificeret til brug i omgivelser med eksplosionsfare.

Klargøring og dokumentation

At opbygge en skalérbar produktion kræver betydelige kræfter, ressourcer og ikke mindst produktionserfaring.

Derfor har Marco Marine A/S truffet beslutningen om at fokusere fuldt ud på deres kernekompetencer og outsource produktionen.

I udviklingsprocessen har SinoScan haft fokus på at etablere et solidt og forståeligt grundlag for produktionen, der sikrer, at hver eneste levering opfylder de høje kvalitetskrav, der kræves.

Som en del af denne proces har SinoScan oprettet montagelinjer i Vejle, hvorfra produktionen af FS 5051 Fuelsampleren kan skaleres efter behov for Fuelsampleren i fremtiden.

Produktudvikling fra idé til færdigt produkt I Produktionsklargøring I Produktionsmodning I SinoScan

I SinoScan har vi mødt en partner, der kunne stå for både udvikling og konstruktion – og den egentlige produktion. SinoScans kombination af udviklings- og produktionskompetencer har givet et kæmpe boost til projektet – de har bl.a. stået for at sikre ATEX-certificering af vores Fuelsampler ved Teknologisk Institut. Jeg har kun positive ting at sige om samarbejdet med SinoScan og kan varmt anbefale dem.

Casper Staal
Direktør, Fuelsampler ApS og Teknisk Chef, Marco Marine A/S

Andre kunder vi har hjulpet

ArcaSafe ApS

Design, konstruktion og produktion af ny sikkerhedslås til varevogne

Aguardio

Designoptimering, udvikling, konstruktion, og produktion af designbeskyttet vandsensor

Marco Marine A/S

Fuelsampler så potentiale i opfindelse og fik hjælp til at skalere produktionen

Scroll to Top